Om oss


Bröderna Tycho och Fredrik Wachtmeister har sedan 1997 bedrivit uppfödning av hereforddjur i det skånska kulturlandskapet uppe på Söderåsen. Knutstorps marker har brukats av vår familj sedan 1700-talet och vi följer fortfarande de gamla principerna med en kombination av djur och spannmålsproduktion med en riktig växtföljd. TYCHOS Ekologiskt Herefordkött från Söderåsen produceras på djurens, naturbetesmarkernas och åkrarnas villkor. Det gör att vårt kött är smakrikt på ett naturligt sätt.


All produktion inom lantbruket är ekologisk, såväl spannmålsproduktionen, trädgårdarna som djurhållningen. Allt är certifierat av KRAV, EU-ekologisk uppfödning och Svenskt Sigill Naturbete. Detta innebär att vår produktion följs upp varje år av utbildat certifieringsorgan. Våra djur betar stränder kring de våtmarker och sjöar vi återskapat. Arbete pågår med att försöka få till stånd vindkraftverk på den del av sydöstra Söderåsen som inte omfattas av vandringsleder, Skäralid och Söderåsens Nationalpark.


Vår verksamhet innefattar även skogsbruk med jakt samt renovering av gamla gårdar. Skogsbruket är varierat med flera olika trädslag för att gynna biologisk mångfald. För några år sedan fick vi utmärkelsen "Skånes nötköttsproducent". Främst för att vi föder upp våra djur på ett naturligt sätt i gamla kulturbyggnader som därmed kommer till använding.


Mångfalden på vår gård gör det lätt att odla och föda upp djuren på ekologiskt foder, odlat utan kemiskt producerad gödning och besprutning. Vårt ekologiska lantbruk främjar även den biologiska mångfalden.Djuren går ute på Söderåsens sydsluttningar året om. På vintern har de möjlighet att gå in i ombyggda gamla mjölkkostallar med ströhalmsbädd för att skyla sig från det värsta skånska

snö- och regnrusket. Om sommar, vår och höst strövar de fritt över naturbetesmarkerna. Djuren får därmed alltid gå i flock tillsammans med sina årskalvar och står aldrig uppbundna i stallar.


Efter ca 2 år slaktas stutar och kvigor som har fått växa upp på naturligt ek0logiskt gräsfoder i sin egen takt, vilket skapar ett smakrikt och välmarmorerat kött, rikt på de hälsosamma Omega 3-fetter som även finns i fisk. TYCHOS Ekologiska Herefordkött från Söderåsen kommer bara från djur som endast fått antibiotika efter ordination från veterinär.


Vi gör allt som är möjligt för att producera det bästa köttet. Det är bland annat därför vi har rasen Hereford. Hereford är en så kallad lätt nötköttras och är känd för att ge ett smakrikt och marmorerat kött. Istället för att vakuummöra köttet låter vi köttet hängmöra i två veckor efter slakt. Hängmörningen ger ett ännu mörare, kraftigare och koncentrerat kött med lägre vattenhalt.


Genom att välja ekologiskt herefordkött från Söderåsen bidrar du till ett bättre klimat och ett öppet skånskt kulturlandskap samtidigt som du får något av det bästa kött som finns på marknaden!


För närvarande finns TYCHOS Ekologiskt Herefordkött från Söderåsen att köpa på utvalda butiker i Skåne, ICA Kvantum Emporia i Malmö och ICA Malmborgs Clemenstorget i Lund.TYCHOS

Ekologiskt Herefordkött från Söderåsen- Lätt köttras                                                                              - Smakrikt kött

       


- Hängmörat                                                                              - Mört kött

                                                                                                        - Lägre vattenhalt- KRAV certifierad                                                                   - Bra djur- och naturvård

- Ekologisk uppfödning                                                         - Bättre för klimatet

- Svenskt Naturbete                                                                - Biologisk mångfald
     

Knutstorps Skog AB, Möllarps Säteri 3800, 268 78  KÅGERÖD

tycho@knutstorp.nu

0418-820 50 eller 0705-18 87 87         Copyright 2013 © All Rights Reserved